جدول قیمت کارت اینترنت

نوع کارت اعتبار نوع سرویس هر ساعت قیمت ( تومان ) خرید آنلاین
2 ساعته 2 روزه شبانه روزی 150 300
5 ساعته 2 روزه شبانه روزی 100 500
10 ساعته 7 روزه شبانه روزی 100 1000
20 ساعته 20 روزه شبانه روزی 100 2000
30 ساعته 30 روزه شبانه روزی 84 2500
نامحدود دو هفته شبانه روزی 9 3000
70 ساعته 60 روزه شبانه روزی 65 4500
100 ساعته نامحدود شبانه ( 1 الی 10 ) 10
1000
5 ساعته نامحدود مولتی یکساله 200 1000
10 ساعته نامحدود مولتی یکساله 200 2000
20 ساعته نامحدود مولتی یکساله 150 3000
30 ساعته نامحدود مولتی یکساله 134 4000
60 ساعته 60 روزه نیمروزی ( 2 الی 14 ) 17 1000
60 ساعته 30 روزه عصرانه ( 12 الی 18 ) 17 1000