اطلاعیه:تلفن بین المللی

چاپ PDF

 

 

 

مشترکین گرامی تلفن بین الملل

با عرض پوزش بابت اشکالات پیش آمده در خطوط تلفن بین المل، امید است تا پایان این هفته، اشکالات برطرف گردد.

پیشاپیش از صبر و شکیبای شما کمال تشکر را داریم

مدیریت شرکت همای جهان نما